Om Helgeseter

17. maifeiring med den første ungeflokken i 1954 Helgeseter startet i 1954 som et helsepedagogisk hjem og skole inspirert av antroposofiens menneskesyn samt medisinske og pedagogiske praksis, for å gi utviklingsmiljø til barn med spesielle behov. I dag er vi et sosialterapeutisk helhetlig tilbud som blant annet omfatter:

Hjem
med omsorg og nødvendig medisinsk oppfølging.

Terapi
som innbefatter pressel-massasje, eurytmi, språkforming, maling, musikk, sang, basseng, omslag og terapeutiske bad.

Arbeid
- i fellesskap med andre i bakeri, vevstue, toveverksted, lysverksted, gård, kjøkken, vaskeri eller på arbeidssted utenfor Helgeseter.

Fritid
med sang, dans og ferieturer i inn-og utland.

Kulturopplevelser
som publikum og utøvere i skuespill, kor, konserter, utstillinger, og ved feiring av høytider og merkedager.

Utskrift E-post

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 BERGEN
Tel. 55 27 38 40Kontakt oss