• Hjem

Siste nytt

Nytt bachelorstudium i sosialpedagogikk

Ved avslutning av studieåret 2010/2011 kan vi glede oss over at Steinerhøyskolen har fått NOKUT-godkjenning av et nytt 4-årig deltidsstudium i sosialpedagogikk.Studiet starter opp høsten 2012, og vil kvalifisere for sosialfaglig arbeid i steinerskolene og sosialterapeutiske virksomheter (Camphill og andre). Det vil bli organisert som en blokk-utdanning med fire moduler à to uker per studieår, og er basert på at studentene har en avgrenset arbeidstilknytning i studietiden. Studiet gir bachelorgrad i sosialpedagogikk og tildeler 180 studiepoeng.

Oslo 23. juni 2011

Bente Edlund
Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo

 


Bachelorstudiet i antroposofisk sosialpedagogikk er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Omsider er flere års hardt arbeid kronet med godkjenning. Det var fantastiske nyheter på tampen før sommerferien. Nå er det bare å brette opp armene for å tilrettelegge så flere av våre medarbeidere får mulighet til å gjennomføre en høyskoleutdanning, og øke kompetansen i virksomhetene våre.

Som den eneste bachelorgodkjente utdanningen av sitt slag i Norden, vil jeg tro at flere vil være interessert også i de andre nordiske landene. Høyskolen har tidligere anslått ca 25 studenter i første kullet. Det kan bli stor interesse, så det er bare å begynne å planlegge.

Den største jobben er imidlertid fullført. En stor takk går til Bente Edlund og Petter Holm for deres pionerarbeid med å løfte det antroposofiske fagmiljøet i Norge (og Norden).

Bergen 27. juni 2011

Geir Legreid
Styreleder,
Sosialterapeutisk Forbund

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 BERGEN
Tel. 55 27 38 40Kontakt oss