• Hjem
  • utvikling
  • Fagdag: Dilemmaer i miljøarbeid – verktøy til en reflektert praksis

Siste nytt

Fagdag: Dilemmaer i miljøarbeid – verktøy til en reflektert praksis

Foredragsholder: Thomas Owren, høyskolelektor ved HIB, Institutt for sosialfag og vernepleie
Foredragsholder: Thomas Owren,
høyskolelektor ved HIB,
Institutt for sosialfag og
vernepleie

Invitasjon til fagdag onsdag 6.4.2016

I samarbeid med Rudolf Steinerhøyskolen (RSH) i Oslo sitt BA-program i Sosialpedagogikk, vil det arrangeres en fagdag på Helgeseter 6. april. Foredragsholder er Thomas Owren, høyskolelektor ved HIB, Institutt for sosialfag og vernepleie.


Tema: Dilemmaer i miljøarbeid – verktøy til en reflektert praksis

Ansatte i tjenester til utviklingshemmede er pålagt å ivareta mange hensyn sammen med og på vegne av den som skal motta tjenestene – hvorav selvbestemmelse, helse og verdighet er noen. Men hva når Ole ikke selv ser poenget med å ta livsviktige medisiner, eller ta en høyst nødvendig dusj før han skal i familiebesøk? For tjenesteyteren kan arbeidshverdagen være full av faglige og etiske dilemmaer – og for å manøvrere dilemmaer på en mest mulig reflektert og brukerorientert måte kan det nyttig å ha noen verktøy for å rydde tankene. I disse tre timene presenterer Thomas et knippe praksisfortellinger fra miljøarbeid, noen teoretiske modeller, og utfordrer oss på noen områder der grunnleggende forståelser fra eget liv kan fungere som barrierer i hverdagen til personer med utviklingshemming.

 

08.30-09 Registrering, kaffe og lett servering
09-09.50
  • innlegg med plenumssamtale
10-10.50
  • innlegg med plenumssamtale
11-11.50
  • innlegg med plenumssamtale
12-13.00 Lunsj i spisesalen
13-15.30 Arbeidsgrupper for studenter ved RSH blir i Hovedhuset. Ansvarlig Terje Erlandsen.
Arbeidsgrupper for Helgeseter sine medarbeidere og andre deltakere i Skolehuset. Ansvarlig Geir Legreid.

Plasser: Det vil være ca 30 plasser tilgjengelig for medarbeidere ved Helgeseter, Rostadheimen, Skjoldskolen og Bjørkhaug Arbeidsfellesskap. Foredragene er ment for studenter på høyskolenivå, uten at det bør skremme noen fra å delta. Arrangementet forutsetter at alle som deltar, forplikter seg til å bidra med egne refleksjoner i arbeidsgruppene. Om det av praktiske årsaker ikke er mulig for alle å delta på mer enn formiddagsøkten, må dette klargjøres ved påmelding.

Påmelding: Senest 18.3. til  
Ved stor interesse må den enkelte virksomhet selv prioritere ift tildelte plasser.
Arrangementet er gratis for studentene og Helgeseter sine medarbeidere. Øvrige deltakere kr 300,- pr person. Felles påmelding fra den enkelte virksomhet. 

Velkommen til ny fagdag på Helgeseter.

fagdag, Thomas Owren, miljøarbeid

  • Sist oppdatert
  • Treff: 26524
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn på medarbeidersidene (ikkje Visma Ressursstyring)