Siste nytt

Hvordan løfte en enkeltsak opp på politisk nivå?

Det blir åpen forelesning og samtale med Aina Heldal Bøe og Oddny Miljeteig tirsdag 13. mai kl 19:30 i Kristensamfunnets lokaler, John Lunds plass 1.

Kvelden er arrangert som en forelesning i tilknytning til Steinerhøyskolens Bachelorgrad i sosialpedagogikk; vi inviterer samtidig medarbeidere fra Helgeseter, Rostadheimen og Steinerskolene på Skjold og i Bergen til å delta.

aina-heldalAina Heldal Bøe er jurist og den som klarte å bringe Nathan-saken på den nasjonale politiske dagsorden. Det førte til at både han og også andre barn av asylsøkere som var truet med utkastelse får bli i Norge.
Oddny Miljeteig er SV-politiker og sitter i bystyret i Bergen, og er den første politikeren Aina kontaktet i forbindelse med Nathan-saken.

Interesserte bes melde seg på til Bente Edlund: , / 482 06 316.
Det er begrenset med plasser.

utvikling, foredrag

  • Sist oppdatert
  • Treff: 37025
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn på medarbeidersidene (ikkje Visma Ressursstyring)
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Ta kontakt på om du treng nytt passord eller få vita kva brukarnamnet ditt er.