Faglunsj: Moderne tilknytningsteori - Trine Søilen

Trine Søilen

Hvordan former våre tidligste tilknytningserfaringer oss og hvordan påvirker disse våre relasjoner til andre mennesker?
Hvordan kan kunnskap om dette temaet ha relevans for vårt eget arbeid på Helgeseter?

Faglunsj i Hallen, torsdag 19.1.2017, kl 12.15 – 13.00

Trine Søilen arbeider som avdelingsleder i Villa Vally. Hennes fagbase er pedagogikk og filosofi og hun har lang erfaring fra miljøterapeutisk arbeid på Helgeseter. I tillegg er hun fostermor for to barn, og er kursleder for kommende fosterforeldre i temaet tilknytningsproblematikk.

Velkommen til ny faglunsj, med servering fra 11.30 i Spisesalen. Samlingen med Trine blir i Hallen, og som vanlig med en åpen dialog etter innlegget.

Påmelding til

Faglunsj

  • Sist oppdatert
  • Treff: 20158
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn på medarbeidersidene (ikkje Visma Ressursstyring)