Introduksjonskurs på Helgeseter

Publisert: | Geir Legreid | utvikling
Endret: 06. april 2022

Helgeseter arrangerte introduksjonskurs i Antroposofisk Sosialpedagogikk for medarbeidere på Helgeseter, Rostadheimen Bofellesskap og Steinerskolen på Skjold. Tema for innleggene var menneskets 12 sanser, årstidsfeiringer, sosial og pedagogisk innovasjon gjennom 60 år, det antroposofiske menneskebildet, livet på Helgeseter, og håndverkets betydning. En flott dag med flere gode bidragsytere internt, fra Steinerhøyskolen og Helgetun

© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248

Personvern

Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.