Ledersamling for Helgeseter og Rostadheimen

Det blir nye ledersamling med Ejvind Nielsen, en dansk organisasjonskonsulent og lederutvikler, som sammen med Marjatta ga de norske virksomhetene et bedre redskap til å utvikle verdigrunnlag, organisasjonsstrukturer, og tydeligere målsettinger. Dato for samlingen blir 8. november.

Ejvind har foreslått flere relevante tema, som trolig kan passe bra ift oppfølging av årets arbeidsmiljøundersøkelse. Rapporten fra Volvat er trolig klar i slutten av september, og det hadde vært gunstig å kunne jobbe videre med resultatene under ledersamlingen.

utvikling