Etablering av et nytt tilbud til ungdom på Helgeseter

pileverkstad-0588-450

Helgeseters arbeidsvirksomhet tilbyr i dag arbeid til 33 mennesker med spesielle behov. Foruten arbeid på gården kan vi tilby arbeid på bakeriet, dukkeverkstedet, lysverkstedet, toveverkstedet og vevstuen.

En stor del av arbeidsdagen er knyttet opp til kulturelle aktiviteter i form av musikk, sang og teater med tema etter årets løp og høytider. Helgeseters spesielle beliggenhet gir også sterke naturopplevelser som inspirerer til uteaktiviteter både i kulturlandskapet rundt og videre opp på fjellet.

 

"Veien Videre"

Fra høsten 2011 starter vi en ungdomsgruppe på Helgeseter. Vi kaller det nye tilbudet "Veien Videre", og ønsker frie, begavede, positive, nyskapende unge mennesker med psykisk funksjonshemming velkommen, til arbeid i et stimulerende og sosialt miljø!

"Veien Videre" vil være et toårig arbeidstilbud for dem som er ferdig med videregående skole.

Vi har erfaring for at det kan være vanskelig for ungdommer som kommer rett fra skolen å finne seg til rette i et etablert arbeidsliv. Det krever en omstilling å gå fra å være ungdom og elev til å ta de første skritt inn i et liv som voksen. Ungdomstiden er en viktig, men for mange også en vanskelig tid. Det er en tid der vi skal frigjøre oss og finne et eget fundament for fremtiden. I denne prosessen, som for andre ungdommer skjer naturlig i kontakt med venner og voksent læringsmiljø, trenger ungdom med utviklingshemming tilrettelegging. Mange trenger lengre tid, hjelp til å komme i kontakt med jevnaldrene, bli vist hvilke muligheter som finnes og hjelp til å "prøve og feile". Det vil være nødvendig med en beskyttende omtanke rundt den enkelte ungdoms utvikling.

Våre intensjoner er å gi ungdom med psykisk utviklingshemming en base hvor utvikling skjer i kontakt med andre unge og den verden vi lever i. Vi tror det vil være en verdifull støtte å kunne møtes i en gruppe med tilsvarende erfaringer når veien for det voksne liv skal stakes ut.

Målsetningen for "Veien Videre" vil være å gi unge arbeidstakere erfaringer i deres egen prosess med å finne veien ut i samfunn og arbeidsliv. Ved å arbeide sammen i en gruppe bygger vi opp fellesskap, vennskap, tillit og trygghet til hverandre. Etter hvert som ungdommene får en bekreftelse på seg selv vokser bevisstheten frem: Dette kan jeg, dette vil jeg, dette er meg! Det er denne selverkjennelsen som danner grunnlaget for egen motivasjon i en arbeidssituasjon.

Ungdomsgruppen vil være et dagtilbud innenfor Helgeseters arbeidsvirksomhet. Den vil være en selvstendig enhet, bestående av 4-5 ungdommer i alderen 18-25 år og to arbeidsledere. "Veien Videre" er et toårig prosjekt der de unge arbeidstakerne veksler mellom å arbeide med et felles prosjekt og å delta i Helgeseters eksisterende verksteder. Ved å få arbeidserfaring på mange ulike områder, blir det mulig å peile inn hvilket arbeidsområde som er best egnet til fordypelse og videreutvikling for den enkelte.

Årsplaner

"Veien Videre" pågår i to år, og vil ha sitt tilholdssted i Det Røde Hus. Dette er det opprinnelige gårdshuset og ligger i nær tilknytning til gården.

Det første året arbeider vi sammen i gruppen med et gammelt håndverk, pilfletting. En dag i uken arbeider vi i bakeriet og i høysesongen hjelper vi til på gården. Det andre året vil inneholde lengre bolker med fordypning i ulike arbeidsområder, hovedsakelig ved Helgeseters egne verksteder.

Begge årene vil inneholde kunstneriske prosjekt som drama, billedkunst og musikk. Dessuten kommer vi til å reise på turer sammen.

Fra kvist til kurv

Pilverkstedet blir hovedverkstedet for ungdomsgruppen det første året. Fletting med pil er et urgammelt håndverk og et av de første naturmaterialer som mennesket begynte å bearbeide. I dag er vi et av mange verksteder som tar opp igjen denne håndverkstradisjonen.

Vi skal dyrke, stelle, skjære og bearbeide pilen. Dessuten er det mange viltvoksende trær og planter som også egner seg som råmateriale til fletting. Dette gjelder blant annet bjørk, hassel og selje. Gjennom erfaring lærer vi oss materialenes ulike egenskaper. Det ferdige produktet blir til gjennom samarbeid og oppgaver i flere ledd. Vi er avhengige av hverandre og av alles innsats. Det ferdige produkt skal ha et godt design og være av høy kvalitet. Målet for arbeidet er å imøtekomme et behov, og det blir mulig å bestille kurver i naturvennlig og resirkulerbart materiale. Dessuten vil det være mulig å kjøpe produktene på vårmarkedet på Helgeseter.!

Bakeriet

"Veien Videre" går innom bakeriet på Helgeseter. Her dufter det av nystekte brød, boller og kaker av sunne økologiske råvarer. Bakeriet forsyner Helgeseter med alt hva vi trenger av bakverk til hverdag og fest. Ungdomsgruppen vil ha en fast ukentlig arbeidsdag i bakeriet. I tillegg til å erverve seg kunnskap om bakeryrket, ønsker vi denne dagen å yte noe til fellesskapet på Helgeseter.

Gården

Helgeseter er bygget opp omkring en gård med dyr: hester, kyr, sauer, høns og griser og arbeidet på gården har vært sentralt og viktig for Helgesetersamfunnet. Bakeriet vårt har mottatt egg og melk, vevstuen og toveverkstedet har bearbeidet ullen, og vi har en også en fin urtehage til produksjon av alle vinterens teer. Sammenhengen mellom råvarer og ferdig produkt er tydelig og gjør arbeidet forståelig og viktig. Dette er primæryrket i samfunnet som gjennom alle tider har skaffet menneskene mat. Oppgavene på gården krever i perioder mange hender og her vil også ungdomsgruppen trå til.

Naturopplevelser

Ved å arbeide på Helgeseter får vi en sterk nærhet til naturen og den pulserende vekslingen i årstidene. Vi følger årstidene ved å så og høste, og ved å sanke det som vi finner i skog og mark. Et høydepunkt om høsten er å dra til Hardanger og plukke epler. Når vi kommer hjem med fulle kasser, presser vi frukten til deilig saft.

Ungdomsgruppen vil også reise på turer sammen. Vi ønsker å få til en vintertur der vi får oppleve snøkledde vidder, isende kulde og vintermørkets gnistrende stjernehimmel. Det blir også sommertur som går til Varaldsøy. Dette stedet har vært Helgeseters sommerparadis i alle år, og ligger naturskjønt ved Hardangerfjorden. Arbeid og opplevelser i naturen taler til menneskets indre kjerne. I møte med naturen blir mennesket vár seg selv.

Det kunstneriske

I årsplanen har vi lagt inn perioder med kunstneriske prosjekt. Aktiviteter som drama, sang, musikk, rytmer og billedkunst gir mulighet for en annen uttrykksform som både nærer og bidrar til utvikling av egen identitet.

Ansvarsgruppe

Vi vil sørge for at hver ungdom har en ansvarsgruppe rundt seg. Vi tenker oss at den vil bestå av medarbeidere fra Helgeseter og fra familien eller andre omsorgspersoner. Gruppen vil komme sammen om det skulle oppstå situasjoner underveis som man bør gå dypere inn i. Den vil også komme sammen når de to årene går mot slutten for å se på mulighetene videre, enten på Helgeseter verksteder eller i nye omgivelser med nye utfordringer.

 

  • Opprettet .
  • Sist oppdatert
  • Treff: 42568
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn på medarbeidersidene (ikkje Visma Ressursstyring)