• Hjem

Siste nytt

Registrering på helgeseter.org

Vær snill å skriv ditt navn
Lag et brukernavn. Gjerne første del av e-post. (det som står før @)
Please provide a valid e-mail!
Skriv inn e-postadresse!
Vær snill å skriv inn et passord.,
Skriv inn passord på nytt!
Ugyldig inndata
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.