• Hjem
  • Helgeseter Vennelag - Helgeseter

Helgeseter Vennelag

På samme tid som Helgeseter kom i drift, ble det dannet noe som ble kalt "mødreforening". Denne foreningen...
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248