Skip to main content

Kultur og fritid

Publisert: | kultur
Endret: 24. mai 2023

Terje Nygård overbringer lysbukett til artistene på jazzkafeen i 2011.

Kulturaktiviteter er en viktig del av livet på Helgeseter. Konserter, utstillinger med mer, med utøvere utenfra, skjer gjennom hele året. Like viktig er alle de kulturaktivitetene der beboere og medarbeidere deltar.


Som den daglige lederen ved Helgeseter, Geir Legreid, sier det:

"Jeg tror at kulturlivet her kan være en plattform der beboere og medarbeidere gis en mulighet til å møtes likeverdig. I kulturelle aktiviteter må vi strekke oss litt ut over oss selv - og samtidig er det et godt motpunkt mot sjenanse og selvhøytidelighet."

Helgeseter har videre årstidsarrangementer, fra religiøse høytider (som jul og påske) til feiringer som følger årstidene - og ikke minst det årlige karneval.

For å se noen av kulturaktivitetene som kommer, følg med på aktivitetkalenderen. Hvordan noen av de siste høytidene ble markert på Helgeseter, blir omtalt av Marit Karaśkiewicz i artikkelen Årstidens fester.

Et lite bilde av Jul på Helgeseter 2007, blir fortalt av Terje Erlandsen, og et nytt tilskudd til Helgeseters egne tradisjoner er Adventssang 2007 som blir beskrevet av Terje Erlandsen, John Merkesvik og Kari Margrethe Eskeland.