Kultur og fritid

Terje Nygård overbringer lysbukett til artistene på jazzkafeen i 2011.

Kulturaktiviteter er en viktig del av livet på Helgeseter. Konserter, utstillinger med mer, med utøvere utenfra, skjer gjennom hele året. Like viktig er alle de kulturaktivitetene der beboere og medarbeidere deltar.

Som den daglige lederen ved Helgeseter, Geir Legreid, sier det:

"Jeg tror at kulturlivet her kan være en plattform der beboere og medarbeidere gis en mulighet til å møtes likeverdig. I kulturelle aktiviteter må vi strekke oss litt ut over oss selv - og samtidig er det et godt motpunkt mot sjenanse og selvhøytidelighet."

Helgeseter har videre årstidsarrangementer, fra religiøse høytider (som jul og påske) til feiringer som følger årstidene - og ikke minst det årlige karneval.

For å se noen av kulturaktivitetene som kommer, følg med på aktivitetkalenderen. Hvordan noen av de siste høytidene ble markert på Helgeseter, blir omtalt av Marit Karaśkiewicz i artikkelen Årstidens fester.

Et lite bilde av Jul på Helgeseter 2007, blir fortalt av Terje Erlandsen, og et nytt tilskudd til Helgeseters egne tradisjoner er Adventssang 2007 som blir beskrevet av Terje Erlandsen, John Merkesvik og Kari Margrethe Eskeland.

  • Sist oppdatert
  • Treff: 14846

© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248

Personvern

Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.