Skip to main content

Kulturfestival på Helgeseter
siden 2008

Setersprell startet i 2008 som som et insitament, en inspirasjon i hverdagen til beboere og medarbeidere. For mange av beboerne var det ikke lenger så selvsagt og enkelt å komme seg av sted for å delta på kulturarrangement i festspilltiden.

Derfor kom ideen om å gjøre egne ”sprell” ved å hente gode kunstnere og forestillinger til Helgeseter. Siden 2009 har festivalen vært åpen for publikum utenfra slik at flere kan få oppleve Setersprell. 

De fleste arrangementene vil foregå i Helgeseter sin vakre og intime hall, men fra 2019 har også det nye veksthuset blitt brukt som arena. Helgeseter er kjent for sitt deltakende, ærlige og umiddelbare publikum, noe som skaper en unik kommunikasjon mellom utøvere og tilhørere.

Setersprellprogrammet består vanligvis av 8-10 arrangementer som omfatter musikalske og kunstneriske uttrykk blant annet innen teater, jazz, eurytmi, klassisk og barokk.

I 2018 flytte vi festivaltidsrommet fra mai/juni til september.

Video fra Setersprell

Fra konserten med Fridr i 2015

Dagar
:
Timar
:
Minutt
:
Sekund

Til neste Setersprell

Praktisk informasjon

Alle arrangementene er har fri entré

Påmelding blir mulig ultimo august

Kart/veibeskrivelse

Setersprell er støttet av

GC Rieberfondene

Bergen Kommune

Fana Sparebank

Helgeseter Vennelag

Helgeseter fremtid og utviklingsfond