Skip to main content

Personvern

Publisert: | Frode Hølleland | administrasjon
Endret: 22. februar 2024

Personvernerklæring for Stiftelsen Virksomheten Helgeseter

1. Når samler vi inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss av en av disse årsakene:

  • I forbindelse med helse- og omsorgstjenester, bolig- og arbeidstilbud og administrasjon
  • I forbindelse med generell kontakt med oss
  • I forbindelse med at du har søkt jobb hos oss
  • I forbindelse med at du er ansatt hos oss
  • I forbindelse med vergemål

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • Vi får opplysninger om deg fra et myndighetsorgan.
  • En ansatt eller beboer har oppgitt deg som nærmeste pårørende.
  • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse.

2. Dine rettigheter

Du kan oppnå rettighetene dine ved å sende en e-post til post@helgeseter.no. Du har krav på svar innen 30 dager.

Få innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger om deg som vi behandler.
Les mer om retten til innsyn på informasjonssidene til Datatilsynet. 

Korrigere personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feil eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger på informasjonssidene til Datatilsynet.

Slette personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting på informasjonssidene til Datatilsynet.

Avgrense behandling av personopplysninger

I enkelte situasjoner kan du be oss avgrense behandlinga av opplysninger
om deg. Les mer om retten til avgrensing på informasjonssidene til Datatilsynet.

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i oppgavene våre eller på bakgrunn av en interesseavveging, har du rett til å protestere mot hvordan vi behandler opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere på informasjonssidene til Datatilsynet.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til en annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet på informasjonssidene til Datatilsynet.

Du kan klage på behandlingen av personopplysninger

Vi håper du vil sier ifra dersom du mener at vi ikke følger reglene i personopplysningslova. Kontakt Personvernombudet i Stiftelsen Virksomheten Helgeseter: linda.rugland@helgeseter.no

Ikke oppgi helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger når du kontakter oss på e-post.

Du kan klage over behandlingen av personopplysninger. Det gjør du til oss. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sender vi den videre til den rette klageinstansen.

3. Hva blir registrert når du bruker nettsiden vår?

Informasjon på denne nettsiden.


4. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Generell kontakt

Når du kontakter oss, behandler vi opplysninger for å kunne svare deg på spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne svare på spørsmålet ditt.
Dersom det er arkivverdige opplysninger, vil de bli registrerte i saksbehandlingssystemet vårt, eksempelvis lønnssystem.

5. Informasjonssikring og databehandlere

Vi har i dag en IKT-driftsmodell der eksterne parter drifter en stor del av systemene våre.
Vi arbeider systematisk for å sikre at personopplysninger blir behandlet slik at kravene til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet er ivaretatt iht. lovverket.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer, eller dersom du ønsker å benytte rettighetene dine.