Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.

Medarbeiderportalen

corona virus

Korona-tiltak på Helgeseter

Oppdatert informasjon om korona-tiltak på Helgeseter finn du i HMS-håndboka. Bruk håndboka som kjelde til siste oppdaterte instrusjonar og tiltak. Lenkjer håndboka finn du via Visma Enterprise under "Felles lenker" eller i denne artikkelen: https://helgeseter.org/medarbeiderportal/9-uncategorised/319-corona-tiltak-pa-helgeseter (krev innlogging)

Dette er startsiden for medarbeiderportalen. Her kan du finne nyttig informasjon for medarbeidere på Helgeseter. Mye av denne informasjonen vil bli flytta over til de nye prsonalhåndbøkene.
For å få tilgang på innholdet må du registrere deg  eller bruke fellesbruker for innlogging. Info om fellesbruker finner du i den nye personalhåndboken, under Medarbeiderportal.

Problemer med å logge deg inn på medarbeiderportalen eller turnus? (Trykk her)

Har fått tilbakemelding på at mange ikkje får tilgang på innhaldet på medarbeiderportalen.

Noko av grunnane til det kan være at det er forskjellige system.

  1. Visma Enterprise som du brukar for sjekke turnus/timelister, levere egenmelding, lønsslipper, søke permisjon, kompetanseoversikt med meir.
  2. Medarbeiderportalen er knytt til Helgeseter sine nettsider (der du er no)
  3. Simployer HMS- og personalhåndbøker. Alle har direkte tilgang via Visma Enterprise under Felles lenker på Startsida.visma portal dump

Alle portalane har eigen innlogging med forskjellige brukarnamn og passord.

At du får sjekka timelister og turnus betyr ikkje at du automatisk får tilgang på innhaldet på Medarbeiderportalen. Om du ikkje allereie har registrert deg/laga brukerkonto, kan du gjere det ved å trykke på knappen: Lag brukerkonto over eller trykk her.

Når du har registrert deg vil du kunne logge deg inn, men du får ikkje tilgang på alt innholdet før webansvarleg har godkjent deg. Dette kan ta kort tid om det er ein virkedag, men det kan også gå nokre dagar. Beklagar at det kan ta noko tid før du er godkjent og får tilgang til innhaldet.

Systemet kan ikke fange opp at du faktisk er medarbeider på Helgeseter slik det kan ta litt tid før webansvarlig har fått sjekket ut dette og gi deg tilgang. Du vil få ein e-post som stadfestar at du har fått tilgang på medarbeiderportalen.

Nytt fra januar 2020

HMS- og Personalhåndbok

HMS og Personalhåndbok er nå publisert. Du melder avvik via HMS-håndboken eller egen app. Sjekk utsendt e-post: Ny løysing for registrering av avvik, HMS og personalhandbok, sendt ut 8. januar 2020.

Les mer (krever innlogging)

App for håndbøker på mobil

Logo Simployer HåndbøkerDu kan laste ned app for Simployer håndbøker her:

Avvik meldes via HMS-håndboken eller via egen app for mobil.

App for å melde Avvik på mobil

Logo Simployer AvvikDet er mulig å bruke egen app for å melde avvik. Last ned her:

Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.