Skip to main content

Medarbeiderportalen

I løpet av vinteren 2023 blir denne portalen lagt ned. Den vil bli erstatta av Helgeseter Intranett. Det er allereie mogleg å gå til desse siden med din e-postkonto på Helgeseter. 

Medarbeiderportalen på nettsidene er lagt ned og du finn no relevant info og linkar på Helgeseter Intranett. 

  • Logg på med e-postkonto på Helgeseter.
  • Den enklaste måten å få tilgang intranett er via Microsoft Teams. Der er det eigen knapp til intranett heil til venstre.
  • Har du ikkje fått tilgang på konto må du ta kontakt med din næraste leiar.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.