Village Zarechnaya, Irkutsk

Foto: Village Zarechnaya

fra zarechnaya landsby
Helgeseter har siden 2005 støttet Village Zarechnaya i Irkutsk.

Dette er et helsepedagogisk hjem og arbeidsted for åtte utviklingshemmede unge mennesker: Andrey, Sergey, Nicolay, Oleg, Aliosha, Maxim, Tania og Mari. De bor sammen med et ektepar, Viktor og Tatyana, og får hjelp til bl.a. matlaging av Natasha. Det er et bolighus, en vevstue og et snekkerverksted på stedet. Om sommeren er verkstedene ikke i drift da det er mye arbeid å gjøre ute, bl.a. med hagebruk.
kart som viser Irkutsk

Kart som viser Irkutsk, rett nord for Mongolia

Stedet ligger nord for Mongolia, ved munningen av den store Bajkalsjøen. Her er det tundra - permafrost - med evig is bare 2 meter under bakken.

baleielven i Irkutsk

Elven Balei

Vi har opprettet en konto i Fana Sparebank hvor inntektene fra sommermarkedet vårt og julegaven fra Helgeseter til oss settes inn.

Fire ganger i året sender vi så kr.5000,- til Village Zarechnaya.


Tatyjana og Viktor

Ekteparet og medarbeiderne Tatyana og Viktor

Etter hvert har vi opparbeidet en hyggelig kontakt med Natalia Ragutskaya med jevnlig utveksling av brev og bilder. Før jul sendte hun oss en rapport over hva de har brukt pengestøtten til så langt.

Det største beløpet har blitt brukt til utbedring av oppvarmingssystemet og til ny varmtvannsbereder, men de har også brukt penger på utstyr i verkstedene, til kamera, bøker, undervisning, maling ol. I år har også foreldre og medarbeidere bygget et drivhus til tomatdyrking med denne støtten.


Maria, Natalia Ragutskayas datter stryker klær

Maria, Natalia Ragutskayas datter stryker klær

I siste e-post vi fikk fra henne fortalte hun at det var minus 40 grader rundt nyttår, men nå forbereder de seg til festivalen Maslenitsa - møtet mellom vinter og vår - og i denne forbindelse skal de bygge et snøslott.


bonninghus, Zarechnaya
Natalia har gitt uttrykk for hvor viktig denne støtten har vært for dem, hvor glade de er for å ha den og takker så mye til alle venner på Helgeseter.

 

 

Utskrift E-post

Relaterte artikler

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 BERGEN
Tel. 55 27 38 40Kontakt oss