Om Helgeseter

17. maifeiring med den første ungeflokken i 1954. Hovedhuset er forsatt ikke helt ferdig.
17. maifeiring med den første ungeflokken i 1954.
Hovedhuset i bakgrunnen er forsatt ikke helt ferdig.

Helgeseter startet i 1954 som et helsepedagogisk hjem og skole inspirert av antroposofiens menneskesyn samt medisinske og pedagogiske praksis, for å gi utviklingsmiljø til barn med spesielle behov.

I dag er vi et sosialterapeutisk helhetlig tilbud som blant annet omfatter: 

Hjem med omsorg og nødvendig medisinsk oppfølging.

Terapi som innbefatter pressel-massasje, eurytmi, språkforming, maling, musikk, sang, basseng, omslag og terapeutiske bad.

Arbeid - i fellesskap med andre i bakeri, vevstue, toveverksted, lysverksted, gård, kjøkken, vaskeri eller på arbeidssted utenfor Helgeseter.

Fritid med sang, dans og ferieturer i inn-og utland.

Kulturopplevelser som publikum og utøvere i skuespill, kor, konserter, utstillinger og ved feiring av høytider og merkedager.

  • Sist oppdatert
  • Treff: 27057

© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248

Personvern

Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.