Hallen i Hovedhuset

Hallen er hjertet på Helgeseter og har rommet et utall av forestillinger siden 1954.

Morgensamling, korøving, foredrag, julespill, karneval, opera , konserter... er bare noe dette vakre rommet, med sin gode akustikk blir brukt til.

Bilde: Erlend Apneseth, Setersprell 2023