Eplekarten Steinerbarnehage

Eplekarten Steinerbarnehage er en fiireavdelings barnehage som drives etter steinerpedagogiske prinsipper. De fleste barna bor i nærområdet, men barn av ansatte på Helgeseter og i Eplekarten samt barn som skal gå på en steinerskole, har prioritet ved opptak

© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248

Personvern

Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.