Uncategorised

Seniortreff 7.5.2015 for Helgeseter

seniortreff

Mi hadde kalt inn til seniortreff, og startet med et innlegg fra Christian Rieber. Christian trakk en lang linje fra verdier og familienormer i oppveksten, til solidaritet og fellesskapsansvar. Refleksjonen ble konkretisert med historier fra oppvekst, opplevelser under krigen, og det store felles ansvaret med å gjenreise landet etter 1945.

Les mer …

Utskrift E-post

Søke arbeid på Helgeseter?

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter - gir et helhetlig tilbud til 30 mennesker med spesielle behov i forhold til arbeid, bolig, terapi, kultur og fritid. Per i dag er medarbeidergruppene sammensatt av mange forskjellige faggrupper med stor bredde i kompetanse. Av representerte faggrupper kan nevnes sosialterapeuter, helsepedagoger, vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere samt aktivitører og terapeuter.

Selv om vi er priveligert med en stabil medarbeidergruppe har vi tidvis behov for nye medarbeidere som ringevikarer, sommervikarer, engasjementer og i faste stillinger. Kvalifikasjonskrav for den enkelte stilling kunngjøres i forbindelse med utlysning. På generellt grunnlag ønsker vi kontakt med søkere som har følgende kvalifikasjoner:

  • Åpen positiv holdning.
  • Evne til empati og innlevelse i andre menneskers liv.
  • Gode samarbeidsevner og sosiale ferdigheter.
  • Evne og interesse for å se andre menneskers behov.
  • Humoristisk sans.
  • Interesse og åpenhet for helsepedagogikk og sosialterapi, pleie, økologi, terapi og medisin*(som metodisk bygger på den antroposofiske menneskekunnskap, på samme pedagogiske prinsipper som steinerskolene.)

Vi kan tilby arbeid ved en spennende virksomhet i et godt tverrfaglig sosialterapeutisk miljø.

logo politietPolitiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten. (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjensteloven, barnehagelovens § 20 / opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10).
Skjema: Bekreftelse fra arbeidsgiver Søk om politiattest


Sjekk om det er ledige stillinger på Helgeseter Søknadsskjema ledige stillinger/åpen søknad

Utskrift E-post

Medarbeiderportalen

Dette er startsiden for medarbeiderportalen. Her kan du finne nyttig informasjon for medarbeidere på Helgeseter. Noen saker vil bli lagt ut på medarbeiderportalen før det blir publisert for hele verden. Timelister, kjørebok, årsberetninger og mye annet er tilgjengelig og mere vil bli lagt til etter hvert.

Les mer …

Utskrift

Flere artikler …

Relaterte artikler

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 BERGEN
Tel. 55 27 38 40Kontakt oss