Bofellesskapene på Helgeseter

Lerkhaugen Bofellesskap
Arken bofellesskap

Arken

Elvebakken

Elvebakken

Haugen

Haugen

Lerkhaugen

Solbakken bofellesskap

Solbakken

Villa Vally

Villa Vally

Hovedhus med ringblomst i forgrunnen

Hovedhuset

Gåden på Helgeseter med fulle hesjer

Bakeriet

Gåden på Helgeseter med fulle hesjer

Gården

Hovedhus med ringblomst i forgrunnen

Verkstedshuset

Veksthuset i skumring

Veksthuset

Røde Hus - det gamle gårdshuset på Helgeseter. Foto: Frode Hølleland

Røde Hus

- det gamle gårdshuset på Helgeseter
Helgeseter har 6 bofelleskap inne på tunet i Sædalen. Solbakken (nærmest) er det siste i rekken og ble tatt i bruk våren 2009.
Arken Bofellesskap

Arken

Bofellesskap med 4 beboere

Øvre Sædalsvegen 255, 5099 Bergen
55 27 38 75
478 42 187
Arken nede:
55 27 38 49
957 20 701
Avdelingsleder: Gro Strandnæs

Elvebakken Bofellesskap

Elvebakken

Bofellesskap med 4 beboere

Øvre Sædalsvegen 259, 5099 Bergen
55 27 38 54
977 59 784
Avdelingsleder: Irene Eriksen

Haugen Bofellesskap

Haugen

Bofellesskap med 3 beboere

Øvre Sædalsvegen 261, 5099 Bergen
55 27 38 55
977 59 786
Avdelingsleder: Irene Eriksen

Les mer om Haugen

Lerkhaugen Bofellesskap

Lerkhaugen

Bofellesskap med 6 beboere

Øvre Sædalsvegen 265, 5099 Bergen
55 27 38 72
902 38 238
Avdelingsleder: Benedicte Jordan Baksvær

Villa Vally Bofellesskap

Villa Vally

Bofellesskap med 4 beboere

Øvre Sædalsvegen 263, 5099 Bergen
55 27 38 62
993 54 036
Avdelingsleder: Dag Kydland

Les mer om Villa Vally

Solbakken Bofellesskap

Solbakken

Bofellesskap med 9 beboere

Øvre Sædalsvegen 253, 5099 Bergen
Avd. oppe: 55 27 38 85 — 400 36 188
Avd. nede: 55 27 38 84/87 — 951 53 631
Avdelingsleder: Hege Mattson Hovlandsdal

© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.