Seniortreff 7.5.2015 for Helgeseter

seniortreff

Mi hadde kalt inn til seniortreff, og startet med et innlegg fra Christian Rieber. Christian trakk en lang linje fra verdier og familienormer i oppveksten, til solidaritet og fellesskapsansvar. Refleksjonen ble konkretisert med historier fra oppvekst, opplevelser under krigen, og det store felles ansvaret med å gjenreise landet etter 1945.

Hvilket ansvar skal vi ta fremover? Er institusjonsløsningen der vi plasserer våre eldre akseptable eller skal vi etablere nye løsninger i tråd med menneskeverd, alternative terapiformer, og mulighetene som ligger i sosialefellesskapsløsninger?

Seniorboligene som skal etableres på Helgeseter vil inngå i en landsby der viktige faktorer som dyr (Gården), barn (Eplekarten Barnehage), og kulturliv er godt etablert. Seniorene kan bidra på mange områder om de tas imot, og får mulighet til å bidra også på deres egne premisser. Christian sin erfaring er at eierskap til oppgaver, og en hel del selvstendighet er vesentlig for å få frem den frivillige og gode innsatsen. En innsats som ikke bare skal gå TIL de eldre i landsbyen, men også komme FRA de eldre .

Helgeseter har en stor mulighet i årene fremover å skape en landsby som inkluderer og likestiller mennesker uavhengig av alder, kjønn, og funksjonsnivå. Geir Legreid fortalte derfor litt om Veksthuset som er under planlegging som del av en slik visjon.
Det ble også presentasjon av det nye verkstedshuset med planlagt byggestart i september, og ellers info om KIK-festivalen i Danmark, Setersprellene på Helgeseter, og livet på Helgeseter.

veksthus 1

veksthus 2

veksthus 4

veksthus 3

veksthus 5

veksthus 6

Utskrift E-post

Relaterte artikler

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 BERGEN
Tel. 55 27 38 40Kontakt oss