Skip to main content

Helgeseter Vennelag

Publisert: | Helgeseter Vennelag
Endret: 04. april 2024

forste barnet 380

På samme tid som Helgeseter kom i drift, ble det dannet noe som ble kalt "mødreforening". Denne foreningen gikk siden over til å hete "Foreldrelag", før den fikk sitt endelige og nåværende navn "Helgeseter Vennelag".


Fra å ha hatt kun foreldre som medlemmer, har foreningen de siste årene vært åpne for medlemsskap også for foreldre, søsken, familie og venner, medarbeidere på Helgeseter, beboere og ellers alle interesserte.

Helgeseter Vennelags styremedlemmer skal være ressurspersoner for pårørende, og kan fungere som en form for formidlingskanal mellom pårørende og Helgeseters ledelse og styre.

I foreningen er vi åpne for innspill, hjertesukk, klager og oppfatninger fra våre medlemmer, og har mulighet for å bringe saker frem for eksempelvis Helgeseters styre. Vi har et meget godt samarbeid med ledelse og ansatte ved Helgeseter og selvsagt også med de forskjellige representanter i prosjekter, fond, råd og utvalg.

Som mellomledd mellom våre medlemmer og Helgeseters ansatte og ledelse, er vi et organ som står for både den formelle kontakten via deltakelse i styrer - og den sosiale kontakten som for eksempel høsttur, karneval og 17. mai.

Styret i Helgeseter Vennelag er også stedfortredere for vennelagets medlemmer når sykdom og dødsfall rammer Helgeseters ansatte, beboere eller deres pårørende.

Vennelagets styre består av:

Marita Oen (leder)

Odd Monsen

Lars Marøy

Marit Karaskiewicz

 

Les også artikkelen Vennelag og noko attåt ...