Helgeseter Vennelag

Vennelag og noko attåt ... del 3

Vennelaget og Helgeseterpålegg

del 3 av artikkelen "Vennelag og noko attåt ..."
Av Arnvid Aakre

Oddmund husker godt når de fikk en liste fra Haukeland over steder deres sønn kunne bo. Så dro de rundt, og et av inntrykkene fra det første møte med Helgeseter var at alle kvinnelige medarbeiderne gikk i lange kjoler. Vi som kjenner litt til antroposofiske prosjekter noen år tilbake i tid, kan lett forestille oss at mange av kjolene hadde lilla nyanser.

Gerd som var oppvokst i Sædalen forteller at kvinner med lange kjoler var et vanlig syn der de vandret rundt med beboere fra Helgeseter.

Les mer …

Utskrift E-post

Vennelag og noko attåt ... 2

Slaget om Helgeseter

del 2 av artikkelen "Vennelag og noko attåt ..."
Av: Arnvid Aakre

Det var ikke Tor med hammeren som var på vei – han og hans bukkeritt var man vant med på Helgeseter gjennom mange natursterke høstkvelder. Denne gangen var det selve HVPU-reformen som var på vei. Verken æsener eller jotuner, men en enstemmig sosialkomité la et mørkt vedtak over beboere, pårørende og medarbeidere her langt inne i Sædalen.

Les mer …

Utskrift E-post

Vennelag og noko attåt ...

første barnet til Helgeseter

Det finnes en unik filmbit fra Helgeseter fra 1954. Her, i en sort/hvit virkelighet viser filmsnutten en bil som kommer kjørende oppover veien til det nye hovedhuset. Dette er kanskje ikke så spesielt før man får vite at inne i bilen sitter den første beboeren som denne dagen kom til Helgeseter.

Les mer …

Utskrift E-post

Relaterte artikler

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 BERGEN
Tel. 55 27 38 40Kontakt oss