Skip to main content

Vennelag og noko attåt ... del 3

Publisert: | Arnvid Aakre | Helgeseter Vennelag
Endret: 11. november 2023

Vennelaget og Helgeseterpålegg

del 3 av artikkelen "Vennelag og noko attåt ..."
Av Arnvid Aakre

Oddmund husker godt når de fikk en liste fra Haukeland over steder deres sønn kunne bo. Så dro de rundt, og et av inntrykkene fra det første møte med Helgeseter var at alle kvinnelige medarbeiderne gikk i lange kjoler. Vi som kjenner litt til antroposofiske prosjekter noen år tilbake i tid, kan lett forestille oss at mange av kjolene hadde lilla nyanser.

Gerd som var oppvokst i Sædalen forteller at kvinner med lange kjoler var et vanlig syn der de vandret rundt med beboere fra Helgeseter.


Tidene har forandret seg, i dag er en stor del av medarbeiderne menn – og kvinnene går stor sett kledd som man gjør det ellers i samfunnet. Men antroposofi var ikke noe man "misjonerte", det tilhørte verdigrunnlaget – ovenfor beboere og pårørende var det resultatet som skulle gjelde.

Oddmund forteller at det under ett møte i Vennelaget var noen som kom inn på temaet antroposofi. Da var det en av foreldrene som sa: "Antroposofi, ja det trodde jeg lenge var en påleggssort".

Det er beboere og pårørende som står og skal stå i fokus på Helgeseter, men vi kan godt legge til at det er mye god mat i godt pålegg ...

Vi vil få lov å takke Oddmund og Gerd for at de har delt litt av sine opplevelser fra Helgeseter, og i en senere sammenheng vil vi gjerne fortsette med Vennelaget av i dag - og hvor man ser veien bør gå videre. For informasjon om Helgeseter vennelag, se vennelagets egen side.