Skip to main content

Seterpreik: Hva snakker vi om når vi snakker om abort?

Fra 23. feb 2022 18:30 frem til 23. feb 2022 20:00
Lagt inn av Geir Legreid
Kategorier: Seterpreik
Treff: 793

Inviterte: Folk på Helgeseter, Sædalen og Nattlandsfjellet.

Påmelding til geir@helgeseter.no

Seterpreik’en er et nytt prosjekt der målet er å skape en dialogbasert og fordomsfri møteplass på Helgeseter, der vi 4-5 ganger i året kan møtes for å drøfte samfunns-aktuelle tema. Vi ønsker bredde, og mot til å ta fatt i også vanskelige emner.

Første tema er ABORT - viktig for mange, følsomt for de fleste, og satt høyt på politikerne sin dagsorden under fjorårets valgkamp. Helseministeren jobber for tiden med å definere mandatet til et utvalg som skal se på alternativer til dagens abortnemder. Temaet vil derfor ha politisk aktualitet også de neste årene.

Forfatterne og samfunnsdebattantene Grethe Fatima Syed og Kjersti Sandvik lanserte i 2021 boken Hva snakker vi om når vi snakker om abort? (Solum Forlag). Helgeseter som arrangør tar ikke standpunkt ift gjeldende lovverk, men vil legge til rette for at samtalen kan fortsette. Vi inviterer derfor beboere i Sædalen og Nattlandsfjellet til åpen dialog ONSDAG 23.2. kl. 18.30-20.00. Innledning ved forfatterne. Det blir mulighet til å kjøpe boken under arrangementet.

Velkommen til Seterpreik på Helgeseter. Parkering på anviste plasser innenfor porten, samt kommunens parkeringsplasser ved turveien ovenfor Helgeseter. Begrenset antall plasser. Fra inngang til Helgeseter følges grusveien ned ved siden av fjøset og der ligger Veksthuset godt synlig.

Gratis adgang, og servering av kaffe/te.

 

Påmelding til geir@helgeseter.no