Skip to main content

Faglunsj: Helgeseter – et hjem og arbeidsplass for alle?

Fra 10. mar 2022 12:00 frem til 10. mar 2022 13:00
Lagt inn av Geir Legreid
Kategorier: foredrag
Treff: 1257

Innledning ved Vidar Nordtveit

Inviterte: Medarbeidere og beboere på Helgeseter, og medarbeidere i Eplekarten.

Vidar Nordtveit er vernepleier og har siste 9 årene jobbet som leder i to av kommunens mest krevende bofellesskap. Før han startet i kommunen hadde han bak seg 16 år med miljøterapeutisk innsats på Helgeseter, bla i Villa Vally og Solbakken. En del av Vidar sin arbeidshverdag er å møte aggresjonsproblematikk hos beboerne.  Da hjelper det å være genuint interessert i atferds-utfordringer og hvordan vi som medarbeidere kan skape verdighet, respekt, og et sosialt miljø i deres egne hjem.

Helgeseter har ambisjoner om gode og homogene bomiljøer der relasjoner kan utvikle seg, og beboerne opplever trygghet. Men hindrer vår oppfatning av Helgeseter at en del mennesker som kan finne ro og trivsel hos oss blir tilbudt plass? Hva er i så fall hinderet – frykt eller idealer, og hvem bør få flytte inn hos oss i fremtiden?

Etter innlegget til Vidar blir det forhåpentligvis en engasjert dialog.

Fint om dere gir en tilbm på hvem som kommer til geir@helgeseter.no>