Skip to main content

Ungdomskilden - foredrag ved Audun Myskja

Fra 13. sep 2022 18:00 frem til 13. sep 2022 19:30
Lagt inn av Geir Legreid
Kategorier: Seterpreik
Treff: 615

Seterpreik er et nytt prosjekt, der Helgeseter ønsker å skape en dialogbasert og fordomsfri møteplass 2-3 ganger i året, der lokalmiljøet i Sædalen og Nattlandsfjellet kan treffes for å drøfte samfunnsaktuelle tema, eller hente inspirasjon. Til årets andre arrangement har vi invitert lege og forfatter Audun Myskja til å fortelle om «ungdomskilden»:

Evig ungdom – er det mulig?
Hva sier forskningen?
Lær av de blå sonene!
Hva skal jeg spise?
Trening – hva er viktigst?
Sang, musikk og dans – veier til god aldring
Varige verdier – en nøkkel
Ti ting du bør gjøre hver dag

Audun Myskja er lege og spesialist i allmennmedisin, med doktorgrad i bruk av musikk i eldreomsorgen. Han driver Senter for Livshjelp på Myskjatunet i Totenvika, sammen med sin kone Reidun - et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp. Audun Myskja holder en rekke kurs og foredrag i inn- og utland og har vunnet flere priser, bl.a. Den norske legeforeningens Kvalitetspris. Han er fagveileder for Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og leder Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljøbehandling som kvalitetshevning av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper. Audun Myskja har skrevet 22 fagbøker, gitt ut en rekke CDer og DVDer med musikk og trening for avspenning og helse, og har ledet en rekke prosjekter i organisasjoner og kommuner.

Velkommen til Seterpreik på Helgeseter. Parkering på anviste plasser innenfor porten, samt kommunens parkeringsplasser ved turveien ovenfor Helgeseter. Fra hovedinngangen til Helgeseter følges grusveien ned ved siden av fjøset og der ligger Veksthuset godt synlig. Gratis adgang, og servering av kaffe/te.

logo gc rieberfondene

Arrangementet er sponset av GC Rieberfondene.

PÅMELDING TIL geir@helgeseter.no