Skip to main content

Samarbeidspartnere

Publisert: | Geir Legreid | sosialterapi
Endret: 11. november 2023

Helgeseter sine samarbeidspartnere

Bergen

Rostadheimen, Verdandi og Steinerskolen på Skjold er beslektede virksomheter som vi har et samarbeid med på prosjektbasis.

 

Sosialterapeutisk Forbund

Forbundet er en sammenslutning av helsepedagogiske skoler og sosialterapeutiske hjem og landsbyer i Norge.


For mer informasjon se www.sosialterapi.no. Helgeseter er engasjert på prosjektbasis, samt i forbundets ulike fora. Forbundets viktigste oppgaver har vært å utvikle utdanningsprogrammer, tidsskriftet Landsbyliv, samt Sosialterapeutiske fagdager.

 

Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi

Helgeseter er medlem i det nordiske forbundet og aktiv i enkeltprosjekter samt forbundets styre. De viktigste ansvarsområdene er utdanning, Maidagene, Øst-samarbeidet (især i Russland), og Nordisk Midtsommermøte som er en kulturfestival som arrangeres annethvert år (oddetall).