Litt fra Sosialterapeutisk Forbund

Forbundet har i dag hovedsakelig tre satsingsområder. Det ene er å støtte BA-programmet i Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen for å få økt kompetansen i virksomhetene.

Det andre er drift av tidsskriftet Landsbyliv. Det siste er internasjonalt samarbeid.

I løpet av våren vil forbundets nye nettside være klar, og med det bli et viktig vindu utad og innad for medlemsvirksomhetene. Innholdsmessig vil nettsiden gjenspeile satsingsområdene: Utvikling (sosialpedagogikk, fagdager, mm), miljø (Landsbyliv sin dekning av stedene), og internasjonalt samarbeid (bla Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi, Blagoe Delo, Konferenz, og midtsommerfestivalen).

Torsdag 7.3. skal Sosialterapeutisk Forbund gjennomføre sitt årsmøte på Rostadheimen.

  • Sist oppdatert
  • Treff: 30076
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248