Skip to main content

Et lite tilbakeblikk fra Nordisk Forbund sitt høstmøte i Danmark

Audonikon kulturhus i Skanderborg

Årets møte gikk av stabelen utenfor Århus, nærmere bestemt i Skanderborg og på Hertha. 30 deltakere fra hele Norden bidro til spennende dager med mange gode samtaler og gruppearbeider.

Konferansen hadde Steiner sitt tredje foredrag fra Helsepedagogisk kurs som den røde tråden, og arbeidsgruppene fordelte seg gjennom fordypning i impulsene fra foredraget, samt egne prosjektgrupper med fokus på kjerneverdier, miljø og biodynamisk jordbruk, forskning og utvikling, språk og maidagene, og helsepedagogikk.

En merkbar endring som nå skjer i forbundet er at kretsen forynges. Det er et godt tegn, siden forbundet trenger klare hoder med masse krefter. Ikke minst for å være med å drive prosjektene våre, som Midtsommerfestivalen, Maidagene, og forhåpentligvis etter hvert øst-samarbeidet. Vedrørende sistnevnte kom Petter Holm med et spenstig forslag siste dagen:

– Hva om vi kobler Midtsommerfestivalen og Maidagene med Verdenskongressen i Ekaterinburg august 2017?

Det er utvilsomt mye å gape over om både Maidagene og festivalen skal gå som vanlig hvis vi samtidig beslutter oss å delta på verdenskongressen. Sistnevnte har et enormt potensial, som kan gi oss store opplevelser, samtidig som vi kan bidra til et fredsskapende prosjekt basert på rettigheter for mennesker med spesielle behov. Disse er det mange av i Russland, og de trenger støtte. Utfordringen Petter ga oss vil i alle fall drøftes videre i både det nordiske og i de nasjonale forbundene.

Ellers vil jeg nevne Terje Erlandsen og Marjatta sitt samarbeid med University College Sjælland som har resultert i en forskningsrapport med tittelen «Bæredyktig inklusjon gjennom fellesskapsdannelse». Marjatta er selve forskningsobjektet, og rapporten er nettopp ferdigstilt. Den er riktig spennende lesning om du interesserer deg for antroposofisk virksomhet og drift sett fra ståstedet til en forsker.

Neste års Høstmøte vil arrangeres på Marjatta-skolen i Helsinki. Konferansen finner sted i perioden 9-12.11.2016.

 

Program for høstmøtet 2015

 

Høstmøte, Nordisk forbund, Hertha

  • Sist oppdatert
  • Treff: 39730