Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.

Det lille spillet om De Hellige Tre Konger

Broderi laget av Britt Lisbeth Johnsen

Helgeseter fremfører, Det lille spillet om De Hellige Tre Konger, Das Dreikonigsspiel aus Oberufer av Maja Knierim.

Norsk tekst er skrevet av Marit Karaskiewicz og Ursula Schmitt Helland.

Spilldager blir mandag 7. januar kl. 13 og onsdag 9. januar kl. 14 i Hallen på Helgeseter

Påmelding til forestillingen onsdag, til Geir Legreid

TRE KONGER KOMMER FRA DET FJERNE...
Etter noen års hvilepause var det flere av våre beboere og medarbeidere som ønsket å løfte frem beretningen om De Hellige tre konger.
Dette lille tre-kongerspillet som vi har arbeidet på i advent- og juletiden, er en sammenfatning av” Det store Hellig tre kongerspillet”. Gjennom Karl Schroers oppdaget Rudolf Steiner Julespillene fra Oberufer som opprinnelig var gamle mysteriespill fra middelalderen. Steiner bearbeidet disse og gjorde de tilgjengelig for nåtiden. Man kan kalle dem et triptykon: tre spill: Paradisspillet, Hyrde- og Kristifødselsspillet og Hellige-tre-kongerspillet.
Maja Knierim, helsepedagog fra Tyskland, forfattet Det lille Hellig-tre-kongersspillet for de helsepedagogiske barna hun tok seg av på 1950-tallet. Spillet er en enkel og kort fremstilling av den kjente historie og har et fargerikt persongalleri: Hellige, vise konger, engelen, Maria og Josef, stjernetyderen og pasjen, Herodes, lakeien, de skriftlærde, djevelen. De representerer kvaliteter som et hvert menneske bærer i sin sjel.
Det har vært en fornøyelse å oppleve våre beboeres hengivenhet, glede og interesse mens vi har øvd på spillet. Ja, forskrekkelse, overraskelse og undring har fylt både dem og oss. Vi har sammen fått en ny forståelse av Julens Budskap. Som de skriftlærde sier til Herodes i vårt lille spill: ” Denne Konge er ikke som deg. Hans rike er ikke på jord. Himmelgaver vil bringe menneskenes hjerter til ro”. Og STJERNEN gikk foran og ledet dem til Kristusbarnet.
Måtte vi alle finne og følge STJERNEN.

Godt nytt År 2019.

Ursula Schmitt Helland og Marit Karaśkiewicz

Bilde: Broderi laget av Britt Lisbeth Johnsen

  • Opprettet .
  • Sist oppdatert
  • Treff: 8064
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.