Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.

Beboerforum på Helgeseter

michael foto i bilberg 200

Dette intervjuet ble først publisert i Mitt Landsbyliv i 2017.

 

I forbindelse med oppstarten av beboerforum på Helgeseter, har vi intervjuet Michael om hans tanker og visjoner for både gruppens arbeid og beboerforums rolle. Michael har bodd tre år på Helgeseter, og han bor i bolig med to andre. Her på seteren skjer det nye ting hver dag, og opplevelsene og kulturlivet er rikt. Det trekker Michael fram som det beste med å bo på Helgeseter. 

 

1. Hva syns du om at Helgeseter har opprettet beboerforum? 

– Jeg tenker at nå når det kommer flere unge folk på bruket, er det viktig at vi får være med å si hva vi mener om Helgeseter og hva vi tenker trengs å gjøres for å få det bedre. For eksempel at vi vil ha et ungdomshus og at veien opp til seteren må bli bedre. 

2. Hva med de eldre som bor her? 

– Det er viktig at vi inkluderer alle og at vi passer på at også de i rullestol kan være med. Fellesskapet er viktig, og å kunne være sammen også med dem som ikke bor i samme bofellesskap. 

3. Hva syns du om måten det er organisert på? 

– Beboerrådet er organisert slik at vi mottar en saksliste hvor bofellesskapene og ledergruppen har meldt inn saker de vil at vi skal diskutere. Det er også alltid mulig å komme med saker på møtet. Etterpå så skriver en av medarbeiderne et referat. Det sendes til avdelingslederne og de må passe på at alle på seteren leser det. Jeg syns det er bra at det er sånn. Og om det er noen saker som haster, så kan alle melde de rett til meg om de vil det. Hvis det er noen saker som haster veldig mye, så hadde det vært fint om vi kunne ha et hastemøte om det er nødvendig. Det hadde også vært fint å avslutte møtet med et vers eller noe for å markere at møtet er slutt. 

4. Hva mener du målet for beboerrådet burde være? 

– Jeg mener at målet med beboerrådet må være fellesskapet. At vi møtes, prater og går igjennom saker og at vi kanskje forbedrer tingene etter hvert, altså det med bilveien og at lastebiler kjører fort gjennom tunet vårt. Jeg ønsker og å være et godt forbilde for de nye unge som flytter inn her. Nå for eksempel forsøker jeg å hjelpe naboen min hvis hun behøver det. 

Jeg håper at beboerrådet blir godt tatt imot og at vi kan fortsette i mange år og at når det kommer nye beboere her at de og vil være med i beboerrådet. Jo flere jo bedre. 

5. Hva er viktig med beboerråd? 

– Det som er viktig er å få ta opp de sakene som er lurt å ta tak i først og fremst, men selvfølgelig kan man ta opp saker som er mindre viktige også. Det er viktig at ledergruppen tar oss seriøst, hvis ikke så kommer vi ingen vei. 

6. Hva er det kjekkeste med at vi nå har et beboerforum? 

– Det kjekkeste er at vi får vite ting vi ikke visste fra før om hvordan alt med driften av Helgeseter henger sammen, og at vi får lov å si hva vi mener og tenker om det både hvis vi er misfornøyde eller fornøyde. 

Michael ble intervjuet av Irene som er en av avdelingslederne på Helgeseter. Teksten er skrevet av Michael og Irene. Foto: Irene Bilberg.

Intervjuvet ble først publisert i Mitt Landsbyliv 2017

Mitt Landsbyliv 2017

  • Sist oppdatert
  • Treff: 7177
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.