Skip to main content

Jan Kjærgaard 1961-2015

Publisert: | Stig Rune Osdal | Minneord
Endret: 13. juli 2023
Jan som Josef i Julespillet 2011
Jan Kjærgaard 21.10.1961-30.08.2015
Bildet viser Jan som Josef i julespillet 2013

Kjære forsamling.
Det var vanskelig å ta realitetene innover seg da vi fikk budskapet om Jans bortgang. Selv ble jeg stående måpende, perpleks. Først senere begynner det å gå opp for en og sorgen og savnet melder seg.


Våre tanker går tilbake i tid og vi spør oss selv ; var det noe vi hadde kunnet gjøre for deg, for å hjelpe deg i det fortvilelsens mørke du i den siste tiden befant deg i? Jeg må innrømme at jeg opplever det vanskelig - gjennom disse ordene på papiret, - å yte deg den rettferdighet du fortjener. Jeg skulle så gjerne hatt deg her til å korrigere meg underveis i mitt beskjedne forsøk.

Jan har, - gjennom alle sine nær 25 år som medarbeider på Helgeseter vært en særdeles markant figur i miljøet. En skolert person ,- den mest skolerte av oss alle, enten det gjaldt allmennkunnskap, filosofi eller spirituelle spørsmål. Han var også en praktiker. Ingenting av det han gjorde var tilfeldig. Det var inspirert av hans erkjennelse av de tilgrunnliggende åndelige realiteter. Derfor hadde han også en slik kvalitet i sitt arbeid og en beundringsverdig gjennomføringskraft i sine prosjekter.

Ennå ser vi deg for oss med slagstøvler, sid regnfrakk og sydvest, med ditt karakteristiske rolige ganglag, utrettelig, målbevisst arbeidende i regnet.

Du var en naturfilosof med sans for mystikken i natur og landskap. Du hadde utviklet en evne som gjorde deg i stand til å lytte etter landskapets språk, naturens ønsker. Dette kom også til uttrykk i praktiske manifestasjoner som det du utførte i for eksempel Triangelparken.
Du var en idealist, Jan. Mye mer idealist enn pragmatiker. Du hadde store visjoner og forhåpninger til Helgeseter som samfunn, både i det daglige og når det gjaldt den langsiktige utvikling. Du brente for dette. Men det forutsatte visse anstrengelser. De fleste har store krav til andre og små krav til seg selv. Du hadde forhåpninger til andre, men store krav til deg selv.

Du var en god pedagog.
Ikke en slik en som anvender alskens abstrakte teorier. Nei, du hadde en dyp selverkjennelse. Du kjente avgrunnene i ditt indre og det gjorde deg til en naturlig autoritet i ordets sanne betydning . Innlevelse og medmenneskelighet var dine pedagogiske metoder.

Du var et alvorlig menneske.
I det samme jeg uttaler det,- kommer jeg på at du faktisk også var det stikk motsatte. En stor humorist. Dine ordspill. Du elsket jo språket. Språket var ditt medium. Du holdt foredrag for oss. Dypsindige og oppklarende. Men du likte også, - i mer uformelle sammenhenger å vri, vende og kna på det. Så gøy vi hadde det. Vi lo og lo.

Vi som kjente deg kunne av og til oppleve deg,- som tilhørende i en annen tid. Noen ganger gammeldags. Andre ganger som et framtidsmenneske.

Allikevel var du bestandig til stede i deg selv her og nå. Det du derimot aldri gjorde var å synke hen i overfladiske, sosiale konvensjoner, selvdyrkelse og den bekvemmelighet som så altfor sterkt preger vår samtid.

Harmonisering av motsetninger var for deg et stadig tilbakevendende tema. Svært ofte snakket du om det , -å harmonisere. Du opplevde motstridende krefter i din egen sjel og du erkjente at de samme lovmessigheter eksisterer hos andre mennesker og i verden.
Du visste hvordan man kunne avdempe stridighetene. I arbeidssammenheng, - men også personlig for deg selv og andre anså du gården på Helgeseter for å utgjøre et godt miljø for dette; duft av kompost, tørrhøy i hesjer, varmen fra kyr og hester, det smilende velpleide landskapet. Du visste at dette virket helbredende på oss mennesker.

Jeg har et avklart forhold til evigheten. Det uttalte du for ikke lenge siden, - med overbevisning.
Nå synes jeg 'det' er godt å tenke på.

Jan, - du vil ikke bli glemt. Det er mange som er glad i deg. Vi vil minnes deg i ærbødighet. Nå og i kommende tider vil vi være med deg i våre tanker, i våre hjerter.