Skip to main content

Søke arbeid på Helgeseter?

Publisert: | Super User | Uncategorised
Endret: 11. november 2023

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter - gir et helhetlig tilbud til 30 mennesker med spesielle behov i forhold til arbeid, bolig, terapi, kultur og fritid. Per i dag er medarbeidergruppene sammensatt av mange forskjellige faggrupper med stor bredde i kompetanse. Av representerte faggrupper kan nevnes sosialterapeuter, helsepedagoger, vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere samt aktivitører og terapeuter.

Selv om vi er priveligert med en stabil medarbeidergruppe har vi tidvis behov for nye medarbeidere som ringevikarer, sommervikarer, engasjementer og i faste stillinger. Kvalifikasjonskrav for den enkelte stilling kunngjøres i forbindelse med utlysning. På generellt grunnlag ønsker vi kontakt med søkere som har følgende kvalifikasjoner:

  • Åpen positiv holdning.
  • Evne til empati og innlevelse i andre menneskers liv.
  • Gode samarbeidsevner og sosiale ferdigheter.
  • Evne og interesse for å se andre menneskers behov.
  • Humoristisk sans.
  • Interesse og åpenhet for helsepedagogikk og sosialterapi, pleie, økologi, terapi og medisin*(som metodisk bygger på den antroposofiske menneskekunnskap, på samme pedagogiske prinsipper som steinerskolene.)

Vi kan tilby arbeid ved en spennende virksomhet i et godt tverrfaglig sosialterapeutisk miljø.

logo politietPolitiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten. (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjensteloven, barnehagelovens § 20 / opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10).
Skjema: Bekreftelse fra arbeidsgiver Søk om politiattest


Sjekk om det er ledige stillinger på Helgeseter SØKNADSSKJEMA LEDIGE STILLINGER/ÅPEN SØKNAD