Ledige stillinger

Helgeseter søker ny fagansvarlig (100% fast stilling)

helgeseter oversikt 02200 Edit 2

Vår nåværende fagansvarlige går av med pensjon, og vi leter etter den rette person til å ivareta denne spennende og viktige nøkkelrollen som det absolutt er mulig å sette et personlig preg på. Vi ønsker deg som vil være med å utvikle Helgeseter inn i fremtiden, og arbeide for de som bor på Helgeseter i henhold til vårt verdigrunnlag.

Helgeseter har ansvar for 30 mennesker med spesielle behov som får tilbud om bolig, personlig bistand, arbeid og fritid. Det er 6 bofellesskap og en stor arbeidsvirksomhet. Helgeseter ligger øverst i Sædalen, og grenser til byfjellene, med naturen rett utenfor døren. Verksteder, eget bakeri, gårdsdrift og dyr gir liv til et blomstrende og inkluderende fellesskap.

Som fagansvarlig har du en sentralisert funksjon, og har hele virksomheten som arbeidsområde sammen med dyktige og kvalifiserte kolleger. Du jobber tett opp mot ledergruppen og faggruppene, og er rådgiver ift medisinske og faglige utfordringer.

 

Ønsker du denne stillingen må du:

 • Være reflektert, initiativrik og prosessorientert
 • Inneha gode holdninger, hvor det å vise respekt for beboere, pårørende og medarbeidere er naturlig for deg
 • Sette deg inn i vår historie og vårt verdigrunnlag, slik at du kan være en drivkraft i fremtidig utvikling av Helgeseter
 • Initiere og følge opp fagutvikling i virksomheten med utgangspunkt i verdigrunnlaget
 • Ta overordnet internt ansvar ift medisinsk oppfølging (veiledningsoppgaver, og kontakt med spesialisthelsetjenesten)
 • Ta overordnet ansvar for oppfølging av Helse og omsorgstjenestelovens kap 9-vedtak
 • Kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk, og helst ha erfaring med elektronisk pasientjournal
 • Ha formalkompetanse på BA-nivå som Sykepleier, Vernepleier, eller Sosialpedagog, og helst videreutdanning i veiledning, eller helsefremmende arbeid. Om du også har erfaring fra antroposofisk verdiarbeid håper vi du søker. Har du annen relevant helsefaglig utdanning i tillegg til nødvendig erfaring fra brukergruppen og Steiner-pedagogiske virksomheter, er du velkommen til å søke.

Vi kan tilby:

 • Et rikt og variert miljø med mennesker som er opptatt av fellesskap
 • Et spennende kulturliv, med årstidsmarkeringer og festspill
 • Vakker natur, gårdsdrift og eget bakeri
 • En anstendig lønn og god pensjonsforsikring
 • Personlig utvikling og minner for livet

 

Søknad og cv sendes til og innen 13.8.2018. Intervjuer vil gjennomføres siste halvdel av august. Ansettelse fra 1. desember

Se for øvrig www.helgeseter.org for mer info om Helgeseter.

Last ned PDF med detaljert beskrivelse om stillingen.

Utskrift E-post

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 BERGEN
Tel. 55 27 38 40Kontakt oss