Skip to main content
Gården med hesjer i forgrunnen

Presentasjon av Helgeseter Gård

Mandag 28. september kl. 14:00-16:00

Gårdsområdet
Hva er en økologisk gård, og hva er Bio-Dynamisk jordbruk? Vi vil ta deltakerne med på en omvisning og tilby enkelte smaksprøver fra gården.

Et av festivalens mest besøkte arrangementer de siste årene har vært «Åpen Gård»-dagen. Her har barn og voksne deltatt sammen og fått innblikk i hvordan planter og dyrelivet utarter seg på en økologisk og bio-dynamisk gård. Helgeseter er opptatt av rene produksjonsmetoder og et kretsløpsjordbruk som omfatter både klimabevissthet, bevaring av jordsmonnet, dyrevelferd, insekter og pollinering, kompostering, og kildesortering. 

Kun forhåndsinviterte grupper kan delta.

Setersprell-logo

2020

Grunnet smittevern, vil publikumdeltakelsen organiseres som inviterte grupper. Det blir dessverre ikke anledning med åpen påmelding. Hver gruppe som inviteres vil få reserverte plasser. Maks 60 deltakere pr. arrangement .