Nordisk Forbund - Høstmøtet 2012

nfls-logo

I perioden 7-10. november samles representantene for de nordiske sosialterapeutiske virksomhetene i Helsinki, Finland, for å planlegge neste års Maidager i Järna.

Temaet for maidagene blir KOMMUNIKASJON, som skal arbeides med ufra beboernes perspektiv. For første gang er et veldig konkret tema skissert, og det forventes at emnet følges opp med større fokus på metodisk arbeid under maidagene, enn hva som tidligere har vært vanlig.

  • Treff: 34505
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn på medarbeidersidene (ikkje Visma Ressursstyring)