Skip to main content

Musikkterapi

Publisert: | Guro Haugen | terapi
Endret: 01. desember 2022

Musikkterapitilbudet på Helgeseter omfatter en-til-en musikkterapi og grupper.

I en-til-en-tilbudet vil ofte bevaring og/eller utvikling av ferdigheter på ulike områder stå sentralt, sammen med målet om å skape et rom for mestring og glede. Det kan være musikalske, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter. Andre ganger vil det sentrale være å skape et møtested gjennom musikken, gi beboeren noe å glede seg over, og være en hjelp til å orientere vedkommende i tid gjennom aktiv bruk av sang og musikk som hører årstid og høytid til. Tilbudet består altså av enten aktiv eller reseptiv musikkterapi, eller en kombinasjon av disse, og det handler i stor grad om å bruke og styrke den friske kjernen i mennesket.

Å utvikle en god og trygg relasjon til beboeren står alltid sentralt for å kunne få til en terapeutisk prosess, og i fasen der vi blir kjent er det spesielt viktig å lære hvordan vi kommuniserer på best måte, og hvordan jeg leser uttrykket til hver enkelt. I denne fasen blir jeg også kjent med ressursene beboeren besitter, ulike behov og musikkpreferanser, både gjennom samtale og samspill med vedkommende, men også gjennom samtale med dem som kjenner personen. 

Gruppetilbudet varierer noe, men består gjerne av kor eller fellessang, folkedans og grupper med ulike former for samspill. I prosjektperioder øver også Helgeseterkoret. Gruppene har generelt som mål å styrke fellesskapet gjennom sang, samspill, dans og felles kulturelle opplevelser.

Jeg, som jobber som musikkterapeut her, heter Guro Haugen. Jeg er utdannet ved Griegakademiet og har en bachelorgrad i klassisk piano, PPU og mastergrad i musikkterapi. I tillegg til dette har jeg en del studiepoeng i norsk folkedans fra NTNU. Alt dette bruker jeg i arbeidet som musikkterapeut.