Nordisk Forbund - Høstmøtet 2012

nfls-logo

I perioden 7-10. november samles representantene for de nordiske sosialterapeutiske virksomhetene i Helsinki, Finland, for å planlegge neste års Maidager i Järna.

Temaet for maidagene blir KOMMUNIKASJON, som skal arbeides med ufra beboernes perspektiv. For første gang er et veldig konkret tema skissert, og det forventes at emnet følges opp med større fokus på metodisk arbeid under maidagene, enn hva som tidligere har vært vanlig.

Utskrift E-post

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 BERGEN
Tel. 55 27 38 40Kontakt oss